שאלות תשובות בנושא פירסינג

מאיזה גיל אפשר לעשות פירסינג?

לפי הוראות משרד הבריאות – ניקוב פירסינג יעשה בהצגת ת.ז למי שמלאו לו 16 שנים,

מתחת לגיל 16 יש להגיע בליווי אחד ההורים ו/או אפוטרופוס לחתימת מלווה.

01

מה זמן החלמה של פירסינג?

כמו שכל גוף מחלים אחרת, כל פירסינג מחלים אחרת.

(המנעו מעצות מחברים)

תקופת החלמה ראשונית וממוצעת הין בין חודשיים ל6 חודשים,

למעט פירסינגים חריגים שזמן ההחלמה שלהם יהיה יותר ארוך בין 6 חודשים ל12 חודשים

02