Read More
ניקוב חורים באוזניים מאמר

ניקוב חורים באוזן

מאיזה גיל בדרך כלל מתחילים ומה השיטות הנפוצות

אחד הרגעים המיוחדים בחייהם של הורים טריים, הוא הרגע בו הם לוקחים את ילדיהם אל חנות שם הם יכולים לעשות ניקוב חורים באוזן. בדרך כלל, באופן היסטורי, מסורתי, זה נהוג יותר אצל בנות, כאשר אצל בנים זה נעשה בגיל יותר מאוחר...